Mevio Schoenen     Trouwlaan 299 | 5021 WK Tilburg | 013-5435891

 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Mevio/Meeuwis Schoenen Tilburg: de bepaler van deze algemene voorwaarden. De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mevio/Meeuwis Schoenen en de klant waarop Mevio/Meeuwis Schoenen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Producten & bestellingen

 

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Mevio/Meeuwis Schoenen in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat. Mevio/Meeuwis Schoenen levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Mevio/Meeuwis Schoenen zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren indien de bestelde artikelen niet voorradig zijn of op een later tijdstip uit te voeren. Uiteraard wordt de klant hierover geinformeerd.

 

Betalingen

 

Bestelling binnen Nederland kunnen worden betaald via iDeal of overboeking. Bij een handmatige overboekigng kan het enige werkdagen duren voordat wij uw betaling ontvangen. Omdat uw order pas in behandeling wordt genomen op het moment dat wij uw betaling ontvangen hebben, dient u rekening te houden met een langere levertijd.

 

Over de levering & Versturen

 

Mevio/Meeuwis Schoenen doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Mevio/Meeuwis Schoenen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. De bestelingen worden verstuurd met Post NL.  De kosten, € 4,95 hiervan zijn voor rekening van de klant, bestellingen vanaf € 35,00 zijn gratis. Klanten buiten Nederland betalen standaard  € 13,00 verzendkosten. Dit geldt voor pakketten tot 2 kilo. Pakketten zwaarder dan 2 kilo zullen aan de hand van de tarieven van TNT Post berekend worden.

Mevio/Meeuwis Schoenen draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Mevio/Meeuwis Schoenen gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

 

Retouren en Terugbetalingen

 

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment van levering. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. Bij de retourzending moet de klant ook het meegeleverde retourformulier invullen, onder begeleiding van de originele factuur. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. De goederen kunnen retour gestuurd worden naar Mevio/Meeuwis Schoenen, Touwlaan 299 5021 WK Tilburg. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Mevio/Meeuwis Schoenen over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort op de bankrekening van de koper. Wanneer wij het bedrag terugbetalen, doen wij dit altijd naar het rekeningnummer waarvan wij de betaling hebben ontvangen, mits anders aangegeven op het retourformulier.

 

Echtheid en kwaliteit

 

Wij garanderen de echtheid van de merken en producten die u op deze website vindt. Ze werden ingekocht bij de officiële fabrikanten, agenten en vertegenwoordigers voor de nederlandse markt.

 

U kunt vertrouwen op onze jarenlange ervaring en kennis om producten van uitstekende kwaliteit te selecteren. Nietegenstaande de goede zorgen en kwaliteitscontroles van de fabrikanten kan een productiefout toch door de mazen van het net glippen. Indien u onmiddellijk na ontvangst van de schoenen toch een fout vaststelt, zullen we steeds in overleg met de fabrikant zorgen voor de beste oplossing: herstelling, vervanging of terugbetaling. Hou er rekening mee dat leder een natuurproduct is en dat kleine onvolmaaktheden en kleurverschillen kunnen voorkomen.

 

Normale slijtage en schade door onzorgvuldig gebruik worden niet vergoed. We staan wel steeds klaar met raad en daad om uw schoenen zo goed mogelijk te herstellen in samenwerking met onze vaste schoenenhersteller.

Prijzen & kortingen

 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Voor artikelen geldt altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling voor het artikel werd vermeld. Indien (kort) na bestelling de prijs van een artikel verandert wilt dit niet zeggen dat u dan recht heeft op een teruggave. U hebt tenslotte de mogelijkheid gehad artikelen te bestellen, welke wellicht nu niet meer beschikbaar zijn.

 

Prijzen

 

Al onze prijzen zijn inclusief BTW. prijs-, model-, uitvoeringswijzigingen, en typefouten voorbehouden.

 

Garantie

 

Mevio/Meeuwis Schoenen garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. Alle artikelen zijn verzekerd tegen materiaal en fabricage fouten indien de koper een bewijs van aankoop kan overhandigen en binnen 6 maanden na aankoop. Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn, worden vakkundig gerepareerd. Is reparatie niet mogelijk, dan ontvangt u van ons een vervangend paar. Indien er geen vervangend paar voorradig is, storten wij het aankoopbedrag retour op uw rekening.

 

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Mevio/Meeuwis Schoenen overgenomen. Wij kunnen geen garantie geven als artikelen anders zijn gebruik als het doel waarvoor ze zijn gemaakt. Twijfelt u of heeft u te maken met een klacht? Aarzel dan niet en schrijf ons met uw probleem. Wij zullen proberen u altijd tevreden te stellen. Klacht retouren kunt u naar ons adres sturen. Uw klacht wordt bij binnenkomst zo snel mogelijk in behandeling genomen. Is uw klacht terecht dan zullen de door u gemaakte kosten voor het opsturen bij evt. vergoedingen of vervanging aan u worden gecrediteerd.

Niet onder reclames & klachten vallen:

 

• slijtage van zolen en hakken
• het barsten van lakleer;
• defecte ritsen*;
• het kaal worden van harige materialen;
• lege batterijen in kinderschoenen met lichtjes en andere door een verkeerd gebruik veroorzaakte gebreken welke de verkoper niet kan worden verweten.

Voor ritsen gelden de volgende voorwaarden:

 

• 1 maand garantie
• tot 3 maanden 50%
• na 3 maanden kostprijs/reparatie voor eigen rekening.

Overige bepalingen voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Mevio/Meeuwis Schoenen geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Algemene voorwaarden

Optional Placeholder Text