Mevio Schoenen     Trouwlaan 299 | 5021 WK Tilburg | 013-5435891

 

Hoe wordt er omgegaan met mijn gegevens?

 

Dit is de website van Mevio/Meeuwis Schoenen Tilburg (www.mevio-tilburg.nl).

• Adres:     Trouwlaan 299

• Postcode:      5021WK

• Plaats:     Tilburg (Hier is tevens onze fysieke winkel).

• Telefoon:    013-5435891

• Kamer van Koophandel:  17260030

 

Bij elk bezoek aan onze website herkend onze webserver automatisch uw IP-adres en niet uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

• uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina

• uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

• alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinstanties en/of site registratie)

 

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over uw bezoek). Dit is:

• om uw voorkeuren te registreren

• om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst

• om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina`s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

• om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browser type of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

 

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website gebruiken we altijd de coderings-technologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatige gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met het privacy-beleid?

Als u wenst te reageren op ons privacy-beleid, kunt u contact met ons opnemen:

• per mail: info@mevio-tilburg.nl

• per telefoon: 013-5435891

• per post: Trouwlaan 299 5021WK Tilburg

 

Over communicatie per e-mail

Als u via onze fysieke winkel, het website contactformulier of onze nieuwsbrief,registreert,  kunt  u van ons periodieke mailings ontvangen over producten en diensten. Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hier boven vermelde adres of u laten uitschrijven via de nieuwsbrief. Ook kunnen wij uw mailadres gebruiken om u op te hoogte houden over bestellingen en/of reparaties van uw schoenen en heeft u de mogelijkheid om de kassabon via mail te ontvangen..

 

 

Over communicatie per brief

Als u via onze fysieke winkel of via de website uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

 

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer mee deelt via onze fysieke winkel of  het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen/of reparaties die u online of in de fysieke winkel geplaatst heeft.

 

 

 

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken via de website van de stichting Infofilter (www.infofilter.nl).

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons Privacy-beleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Dit om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen van ons reglement voor de bescherming van de persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren,of  te laten,verwijderen,   gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Uw gegevens zullen na 3 jaar verwijderd worden als u 3 jaar lang geen producten of diensten meer van ons heeft afgenomen.

 

 

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact met ons op op het hierboven vermelde adres

 Wij gebruiken de verzamelde gegevens om uw bestelling correct af te handelen.

 

 

Privacy voorwaarden

Optional Placeholder Text